Färpenntest

27 Feb

Plåtlaboration

17 Jan

Syfte:  Vi skulle skydda en järn bit från korrosion med endast två saker att sätta på den.

Material:

*Plåtbit (50×50 mm)

*Sandpapper

*Fil

*Borr

*Målar färg

*Rostfri sprej

*Procentplatta

*Skrivdragare

*Skruv

Hypotes:

Jag tror att plåtbiten kommer klara sig ganska bra ifrån regn och fukt. Med färgen och den rostfria sprejen så tror jag det kommer att vara svårt för vattnet att komma in på plåten. Jag tror att den ända saken som skulle kunna få fukten att komma in på plåten är om det finns ett eller flera små hål i färgen och sprejen.

Skärmavbild 2013-01-16 kl. 19.23.24

Utförande: Vi tog bort hörn och vassa kanter med hjälp av sandpapper. Sen borrade vi ett hål i plåten. Vi fick ta två saker och sätta på den och det skulle då skydda plåten ifrån att rosta och det gjorde vi hemma. Sen tog vi med plåtbiten nästa lektion vi hade då vi hade satt på två saker för att skydda den ifrån rost. Vi skruvade upp dem på den lång trä planka för att lägga ut den utomhus i två veckor.

Resultat: Min hypotes stämde ganska bra för att min plåtbit rostade bara 1% på framsidan och 3% på baksidan. Färgen och sprejen täckte hela plåtbiten men det var en liten repa på sidan för det var där det var lite rost.

Skärmavbild 2013-01-16 kl. 21.29.28

Slutsats: Järn rostar och det beror på att det sker en kemisk reaktion när det kommer i kontakt med vatten eller syre. Vatten ock syre reduceras och bildar hydroxidgrupper, de är negativa och därför fräts järnet sönder och övergår i jonform. Hydroxidgrupperna går ihop med järnatomerna och bildar rost. Olja, färg och en oädlare metall är bara några saker som kan förhindra en korrosion.

Felkällor: Min plåtbit hade en liten reva i ena kanten och det kan ha varit där vattnet och syran kom in och blev rost.

Summary, Forrest Gump

11 Jan

The movie ”Forrest Gump” is about a man. When he is at the bus stop he telling a women about his life and his childhood. Forrest Gump live with his mother and they rent out rooms to other people. Hes mother always tell Forrest that everyone is equall. He have some braces on his legs to help him walk. The first day Forrest Gump when’t to the school bus nobody let him sit beside them. But a beautiful girl named Jenny asked him to sit next to her and they started a conversation. One day three boys chased Forrest and he started to run, faster and faster. After a little while the braces fell off and he ran very fast away from the boys. Forrest Gump was very happy and he was runing everywhere he went. Jenny and Forrest Gump. Forrest Gump joins the army and he is going to war in Vietnam.

Vad leder elektrisk ström

14 Dec

Syfte: Att undersöka kondutiviteten i olika ämnen.

Material:

*Fe2O3

*Rörsocker

*Glukose

*Natriumkolrid

*Strösocker

*Kaliumprenagnat

*Kondutivitetsmätare.

*Avjoniserande vatten

*Muffinsformar 6 st

*Bägare 6 st

Utförande: Vi började med att ta upp lite av varje ämne  i en kakform. Vi testade kondutiviteten när den var fast och sen förde vi över ämnena i en bägaren med lite av joniserande vatten. Kondutiviteten testade vi också där och då fick vi ett resultat.

Resultat:

 Ämne Fast Flytande
Fe2O3 Nej Ja  (1)
Rörsocker Nej Ja   (1)
Glukose Nej Nej  (1)
Natriumkolrid Nej Ja  (9)
Strösocker Nej Ja  (1)
Kaliumprenagnat Nej Ja  (7)

Slutsats: Först när vi mätte våra kemikalier var dom fasta och där fanns ingen konduktivitet eftersom att salter har en neutral jonförening. När vi hällde i lite avjoniserat vatten så kunde jonerna röra sig fritt i vattnet, nu hade det blivit joniserat. Vi mätte med konduktivitetsmätaren. Det fanns joner som attraherades av minuspolen och pluspolen

Felkällor: De bägarna vi använde kan ha varit lite dåligt diskade så att det var kvar spår av ämnen.

8 Dec

Här är min keynote utan manus Impressionism

Spektrum från olika ämnen

21 Nov

Syfte: Vi skulle undersöka olika spektralrör med hjälp av ett spektrum.

Material: 

*Spektrum

*Högspänningskub

*Spektroskop

*Lysrör

*Glödlampa

*Dagsljus

*Spektralrör och  ämnena:

– Väte

  • Helium
  • Neon
  • Argon
  • Kvicksilver

Utförande: Vi tog varit spektrum och riktade de mot spektralröret. Då kunde vi se olika färger. Vi tittade på några olika ämnen t.ex Helium, kvicksilver och Neon. Vi ritade av vad vi såg i spektroskopet på ett papper och hur många sträck det var och vilka färger vi såg.

Resultat: 

Image

Slutsats: I resultatet ser man att det finns ett samband mellan de olika ämnes atomnummer och antalet linjer i spektrumet. Det blir så för att när vi tillför energi så hoppade elektronerna till ett annat skal än de först var i och när de sen hoppar de tillbaka till orginalplatsen. När de kommer tillbaka skickar de ut energi. Om atomen landar på elektronskal 3 blir det synligt ljus, 400 – 700 mn. Kviksilver var ett undantag för de sänder ut ljus som vi inte kan se.

Felkällor: En felkälla är att de skulle vara helt mörkt men det var det inte för det kom in lite ströljus mellan gardinerna.

Bilder från: Ylva Hägg

Sönderfallskurva

8 Nov

Vi fick i upp gift att göra en sönderfallskurva med hjälp av att kasta 10 tärningar. När man fick en sexa så symboliserade det att en atom sönderfallit .